A psza.hu adatvédelmi nyilatkozata:

Általános jogi közlemény: A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: nyilatkozat) tartalmazza a szolgáltatások nyújtása és a hírlevelek kiküldése keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást a www.psza.hu weboldalon (továbbiakban: weboldal vagy honlap). A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit, amely folyamatosan elérhető a weboldalon, üzemeltetője fenntartja magának a jogot jelen közlemény bármikori megváltoztatására. Az üzemeltető magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Amennyiben látogatónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk és kollégánk megválaszolja kérdését. Az üzemeletető elkötelezett a weboldal szolgáltatás minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért azonban semmilyen felelősséget nem vállal.

Adatkezelési alapelvek: Az üzemeltető számára alapvető cél a látogatók személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az üzemeltető látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési alapelveinket, bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket az üzemeltető saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Az üzemeltető adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal. Adatkezelést az üzemeltető végez, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. A megrendelés elküldésével a személyes adatok kiszállító cég irányába történő továbbításához a vásárló kifejezetten hozzájárul. A felhasználókról gyűjtött személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az adatközlő személyére vonatkozó információtól megfosztva továbbít. Az így továbbított adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlő valamely személyes adata. A weboldalon gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal az adatkezelő nem kapcsolja össze. Harmadik országba (külföldre) az üzemeltető felhasználói adatokat nem továbbít. A felhasználók adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket az üzemeltető korlátlan ideig megőriz. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni. A weboldalon az üzemeltető különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjt felhasználóiról. A weboldal látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az üzemeltető köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybevevője (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni. Az üzemeltető az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül válaszol. A weboldalon előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra. Az üzemeltető nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen nyilatkozat csak az üzemeltető által működtetett weboldalra (www.psza.hu) vonatkozik.

A honlap látogatók technikai jellegű adatainak rögzítése: A honlap látogatása során a rendszer rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval az üzemeltető nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

Kapcsolat, jogorvoslat: Az üzemeltető adatait teljes körűen megtalálja a „Kapcsolat” oldalon. Ha a felhasználó úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szerint járhat el.

Beleegyezés: A weboldal használatával egyben önkéntesen, kifejezetten és a megfelelő tájékoztatás birtokában elfogadja az Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat. Valahányszor információkat ad meg ezen az oldalon, hozzájárul ezeknek az információknak a gyűjtéséhez, felhasználásához és közléséhez az Adatvédelmi nyilatkozatunknak megfelelően.

Az Ön által megadott információk: A weboldal egyes területein személyes adatokat kérünk Öntől azért, hogy igénybe vehessen bizonyos lehetőségeket (pl: játékok, promóciók, kampányok, megrendelés, hírlevél). Tájékoztatni fogjuk, hogy ezekhez milyen adatok szükségesek.

Aktív adatgyűjtés: Hasonlóan sok weboldalhoz ez az oldal is aktívan gyűjt információkat látogatóiról mind speciális kérdésfeltevéssel mind azáltal, hogy lehetővé teszi, hogy közvetlenül kommunikáljanak velünk email küldésével feedback formában. Néhány adat, amelyet megad személyes adat lehet (pl. olyan adat, amely által azonosítani lehet Önt, mint pl: teljes név, cím, e-mail cím, telefonszám, stb).

Passzív adatgyűjtés: Mindeközben a weboldalon lapozgat, lehetősé van bizonyos adatok passzív gyűjtésére (tehát anélkül, hogy aktívan megadná az információkat) különböző technológiák segítségével, ilyenek az internet protokol címek, cookie-k, internet tag-ok, illetve navigációs adatgyűjtések. Ezen az oldalon internet Protocol (IP) címeket használunk. Az IP cím egy szám, amelyet az internetet szolgáltatója adott a számítógépéhez, hogy Ön elérhesse az internetet és ez az Infotv.3.§. 2.pontjával összhangban – személyes adatnak minősülnek, bár a legtöbb esetben az IP címek inkább dinamikusak, mint statikusak. Arra használjuk az IP címét hogy a szerverünk problémáit megállapítsuk, összesített jelentést adjuk, meghatározzuk számítógépe részére azt a leggyorsabb utat, amelyen kapcsolódhat lapunkhoz, és hogy javítsuk az oldalt. A „cookie” egy információegység, amelyet egy weboldal küld az Ön web böngészőjére, amely segít a weboldalnak, hogy megjegyezze az Önhöz tartozó információkat és a böngészéskor használt beállításait. A „session” cookies ideiglenes információs egységek, amelyek törlésre kerülnek akkor, amikor Ön kilép a web böngésző ablakból vagy más módon kikapcsolja a számítógépet. A Seesion cookies a Weboldalon történő böngészést javítják és összesített statisztikai információt gyűjtenek. Ez az oldal is használ session cookie-kat. Az internetes cookie felhasználása személyes adatkezelésnek tekintendő, mivel a felhasználó adatainak lekérdezésével, az ő interneten történő nyomon követésével pontos azonosításra ad lehetőséget. Az Eht. 155. § (4) bekezdése alapján a felhasználó számítógépében történő adattárolás, és az ott tárolt adatokhoz való hozzáférés (mint amilyen a cookie-t kezelő technológia) csak akkor megengedett, ha a felhasználó teljes körű tájékoztatás alapján ehhez egyértelmű, előzetes hozzájárulását adta. Az internet-tag-ok (egyedüli pixel GIF-ként ismertek, tiszta GIF-ek, láthatatlan GIF-ek és 1-by-1 GIFek kisebbek mint a cookie-k és a weboldal számára olyan információkat adnak meg mint a látogató számítógépének IP címe és a böngésző típusa. A navigációs adatokat (log fájlok, szerver logok és clickstream adatok) a rendszer kezelésében használják az oldal tartalmának fejlesztéséhez, piackutatási célokra, és arra, hogy információkat közöljenek a látogatókkal. Ez az oldal nem használ navigációs adatokat jelenleg.

Információk felhasználása és közlése: Ha csak másképp nem kerül megállapításra, felhasználhatjuk az Ön információit az oldal tartalmának fejlesztésére, arra, hogy az oldalt az érdeklődési köréhez hozzáigazítsuk, hogy információkat közöljünk Önnel (amennyiben ezt kéri), marketing és kutatási céljainkra (amennyiben ezt kéri) és bármely más ebben az Adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célra. Ha személyes adatokat ad meg ezen a weboldalon, ezeket összekapcsolhatjuk más aktív módon gyűjtött információkkal, kivéve, ha másképpen jelezzük a gyűjtés helyén. Minden ésszerű intézkedést megteszünk azért, hogy személyes adati ne kapcsolódjanak össze passzívan gyűjtött információkkal, hacsak Ön ebbe bele nem egyezik. Személyes adatait más, a PSZA Motorsport Kft. által üzemelt weboldalon felhasználhatjuk, és üzleti partnereinknek átadhatjuk (Ez az Infotv. 3. § 11. pontja szerinti adattovábbítással megvalósított adatkezelés, melyhez az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerint az érintett hozzájárulása szükséges.) amelyek szintén a jelen Adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezelik ezeket. Ezen túlmenően átadhatjuk személyes adatait harmadik félnek, de kizárólag:

– weboldal tevékenységének eladásával, átruházásával vagy más olyan átadásával kapcsolatban, amely érintheti az információkat, megköveteljük, hogy bármely ilyen vevő az adatokat a jelen Adatvédelmi nyilatkozat szerint kezelje, és hasonló célokra használja: vagy

– ha hatályos jogszabály, bírósági határozat vagy kormányrendelet írja elő az átadásukat.

Az adattovábbításra adott esetben az Európai Gazdasági Térség területén (EGT, melynek része az Európai Unió minden tagja, valamint Norvégia, Lichtenstein és Izland) kívülre is sor kerülhet. (Ehhez az Infotv. 8. § (1) bekezdésének a) pontja szerint az érintett kifejezett hozzájárulása szükséges.) Ezen túlmenően, teljes mértékben használni fogjuk az ezen oldalon keresztül megszerzett nem személyes adatokat. (Az Infotv. 3. § 2. pontja alapján minden olyan adat személyes adat, mely az érintettel kapcsolatba hozható.) A személyes adatokat a weboldallal összefüggésben nyújtott szolgáltatásainkban közreműködő személyek ismerhetik meg.

Hozzáférés, javítás és törlés: Azért, hogy a weboldalon megadott személyes adatai pontosak, aktuálisak és teljesek legyenek, kérjük, forduljon hozzánk az alább megadott módon, és Mi megtesszük a lépéseket a birtokunkban levő adatok felfrissítésére vagy kijavítására, illetve kérésére töröljük adatait a listánkról vagy zároljuk azokat. Ön jogosult továbbá tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről és a jogszabályban meghatározott esetben tiltakozhat az adatkezelés ellen. Abban a nem várt esetben, ha személyes adatokkal kapcsolatos jogokat megsértik. Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi.CXII. törvény szerint az illetékes adatvédelmi hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket a 2011.évi CXII. törvény 13-17. és 30. alfejezetei tartalmazzák. Amennyiben Ön kéri a személyes adatainak törlését, a PSZA Motorsport Kft. számára a személyes adatok nem állnak rendelkezésre, így nem áll módjában továbbá bizonyítani az adatkezelés jogszerűségét. Erre tekintettel a személyes adatok törlésére vonatkozó kéréssel visszavonhatatlanul és feltétel nélkül Ön azt is kijelenti, hogy a személyes adataival összefüggő adatkezeléssel és adatfeldolgozással kapcsolatosan nincsenek követelései. Abban az esetben, ha a személyes adatokra az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy ha a PSZA Motorsport Kft. vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából (ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll ), szükség van az adatok a 2011.évi CXII. törvény 6.§.(5) alapján az Ön hozzájárulásának visszavonását követően is kezelhetőek.

Más weboldalakhoz kapcsolódó linkek: Weboldalunkhoz szerepelhetnek linkek vagy más weboldalra történő utalások.
Kérjük annak tudomásulvételét, hogy nem ellenőrzünk más weboldalakat, és az Adatvédelmi nyilatkozatunk nem érvényesek azokra a weboldalakra.
Javasoljuk, hogy minden olyan weboldalnak, amelyre belép, olvassa el az Adatvédelmi nyilatkozatát.

Biztonság: Weboldalunkon minden ésszerűen elvárhatót megteszünk azért, hogy megvédjük a számítógépéről az oldalunkra továbbított megadott személyes adatait az elvesztéstől, visszaéléstől, jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól, törléstől, vagy megsemmisítéstől, valamint a véletlen megsemmisüléstől és sérüléstől, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válástól. Meg kell jegyeznünk, hogy az internetes adatátvitel sosem lehet teljesen biztonságos vagy hibáktól mentes. Az oldalra vagy onnan küldött e-mail üzenetek nem lehetnek teljesen biztonságban, ezért különös figyelmet kell fordítania arra, hogy milyen információkat küld el az e-mail-en keresztül. Sőt amennyiben jelszót, ID számokat vagy egyéb más speciális jellemzőt használ, ezen az oldalon azok biztonságáért Ön tartozik felelősséggel. A személyes adatokat jelen Adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célokkal kapcsolatos esetleges követeléseknek a vonatkozó jogszabályokban, szerződésekben vagy kötelezettségvállalásokban meghatározott elévülési ideig tároljuk. Az elektronikus formátumban (pl. email-ben) átadott személyes adatokról biztonsági mentési eljárás részeként másolat készülhet, és ha a másolat nem semmisíthető meg vagy nem szolgáltatható vissza, vállaljuk, hogy a másolatokhoz nem férünk hozzá és nem használjuk fel azt követően, hogy az adatkezelés megszűnik.